K-12

एकीकृत पाठ्यक्रम र व्यवहारकुशल सिपहरू

डा. बालचन्द्र लुइटेल* विनोदप्रसाद पन्त** सारांश आधारभूत तह (कक्षा १–३) को पाठ्यव्रmम २०७५ मा व्यवहारकुशल सिपलाई विद्यार्थीको सिकाइका सक्षमताका रूपमा…

Learning With Podcasts

(Originally Published in TEACH Magazine November/December 2018) By Adam Stone As a digital learning specialist for the 55,000-student Plano Independent…