शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन सहजीकरणका लागि विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ हालै जारी गरेको मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी नि:शुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय वा विद्यार्थीलाई नि:शुल्कRead More →

डा. बालचन्द्र लुइटेल* विनोदप्रसाद पन्त** सारांश आधारभूत तह (कक्षा १–३) को पाठ्यव्रmम २०७५ मा व्यवहारकुशल सिपलाई विद्यार्थीको सिकाइका सक्षमताका रूपमा समावेश गरिएको छ । व्यवहारकुशल सिपलाई एक्काइसौँ शताब्दीका लागि जीवनो पयोगी सिपका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । व्यवहारकुशल सिपअन्तर्गत सोचाइ सिप, वैयक्तिक सिप, अन्तरवैयक्तिक सिप, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिपRead More →